• Imprimeix

Sísmica passiva

Adquisició i anàlisi del soroll sísmic

Les tècniques de sísmica passiva es basen en l'adquisició del soroll sísmic amb diferents disposicions de sensors i durant una finestra temporal determinada. L'aplicació d'aquestes tècniques no requereix cap font sísmica activa (martell o explosius). El soroll sísmic es defineix com el moviment de fons del terra generat per fonts no sismogenètiques, per exemple les ones oceàniques que es propaguen a grans distàncies, les ones del mar de costes properes, el vent, i també fonts lligades a l'activitat humana (trànsit, maquinària pesada, etc.). El soroll sísmic es caracteritza per tenir una amplitud baixa i un ampli rang de freqüències.

Metodologia

Les tècniques de sísmica passiva que utilitza l'ICGC són la tècnica del quocient espectral H/V de soroll sísmic i la tècnica d'array. La tècnica del quocient espectral H/V es basa en el registre del soroll sísmic amb un únic sismòmetre de 3 components amb què s'obté la freqüència fonamental del sòl. Amb la tècnica d'array es registra el soroll sísmic amb una constel·lació de sensors, es caracteritza el perfil vertical de la velocitat de propagació de les ones de cisalla. Combinant aquestes dues tècniques es pot obtenir el gruix de sediments (Quaternari i/o Neogen).

Mesura de soroll sísmic amb la tècnica del quocient espectral H/V

Ejemplo de relaciones espectrales H/V obtenidas en emplazamientos en suelo (izquierda) y roca (derecha). En color se representan los cocientes espectrales para cada ventana de cálculo y, en negro, la media de todas las ventanas junto con sus barras de error (en discontinuo)

Panoràmica de la mesura del soroll sísmic amb la tècnica d'array

Model del perfil vertical de velocitat de propagació de les ones de cisalla, obtingut amb la tècnica d'array

Aplicacions

Un important àmbit d'aplicació d'aquestes tècniques són les zones urbanes, gràcies al seu nul impacte ambiental i la seva ràpida implementació. El seu ús s'estén als camps de l'enginyeria sísmica, l'enginyeria civil, la geotècnia i la geologia urbana.