• Imprimeix

Innovació

Recursos ICGC en obert: GitHub OpenICGC

Recull d'estils, tessel·les, codi i exemples basats en dades ICGC

Projectes R+D+i

Línies i projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Prototips

Innovació i prototipatge de productes i serveis en l'àmbit de la geoinformació

Publicacions tècniques

Publicacions tècniques agrupades en diferents branques del coneixement i Revista catalana de geografia