• Imprimeix

Notícia 317 - Presentació a l'ICGC de la 17a edició dels cursos de formació a distància de l'EuroSDR

7/3/19 14.08

D'acord amb la Llei de creació, l'ICGC dóna suport a les tasques de transferència de coneixement de les ciències de la Terra.

En aquest marc d'actuació, els dies 4 i 5 de març l'Institut va hostatjar el seminari introductori de la 17a edició dels cursos de formació a distància de l'European Spatial Data Research (EuroSDR) que ha comptat amb l'assistència de 49 tècnics europeus inscrits a la formació i dels tutors procedents d'instituts tecnològics, universitats i centres de recerca d'Alemanya, Dinamarca, França i Països Baixos, entre d'altres països.

Concretament, de març a juny de 2019 s'impartiran els cursos següents:

  • Automatic Topographic Mapping through Description and Classification of remotely Sensed Imagery and Cartographic Enhancement.
  • 3D Sensing Scene Reconstruction and Semantic Interpretation.
  • Open Spatial Data Infraestructures.
  • Deep Learning for Remote Sensing.

Cada curs requereix aproximadament trenta hores d'estudi en línia i es completa durant un període de dues setmanes.

L'objectiu d'aquests cursos, orientats a la recerca i a la producció, és mostrar als tècnics de l'Administració i de la indústria, a estudiants de doctorat i a investigadors, els darrers avenços en geoinformació.

Per a més, cliqueu aquí.