• Imprimeix

Notícia 279 - Nova edició del Màster Oficial en Geoinformació

26/9/18 13.37

El 17 de setembre de 2018 es va iniciar una nova edició del Màster Oficial en Geoinformació organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). L'Institut participa en aquest màster en el marc de la docència i la difusió del seu coneixement.

El màster, que té caràcter interdisciplinari, compta amb 21 alumnes amb formació superior en geografia, enginyeria ambiental, enginyeria forestal, arquitectura, gestió territorial i arqueologia, i són de procedència nacional i internacional (com ara Colòmbia, Equador, Xile, Estats Units, Argentina i Itàlia).

La docència es divideix en un primer quadrimestre comú amb assignatures que comprenen la producció cartogràfica, la navegació per satèl·lit, l'observació de la Terra, les metadades en geoinformació o la generació de geoserveis, que s'imparteixen a la UAB amb la participació de professors de la UAB i de l'ICGC.

El segon quadrimestre compta amb la possibilitat d'escollir dues especialitats diferents: la de programació, que s'imparteix a la UAB, i la de ciutats intel·ligents i gestió de la geoinformació que s'imparteix a l'ICGC. En aquesta darrera especialitat es forma a l'alumne en aspectes de sostenibilitat urbana, recerca, innovació i projectes europeus, i models d'explotació i negoci de la geoinformació.

Els alumnes finalitzaran el màster amb una estada de 150 hores en una institució o empresa innovadora en l'explotació de dades de geoinformació que els oferirà un encàrrec professional concret en un dels àmbits de la geoinformació; després hauran de defensar el resultat de l'encàrrec davant un tribunal com a projecte de final de màster.

Exemple dels resultats del treball de final de màster de 2017-2018 orientat a la generació de cartografia temàtica sobre contaminants atmosfèrics aplicant noves capes de geoinformació sobre cobertes i morfologia de la ciutat per millorar la resolució espacial actual dels models (tutoritzat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental/UAB i l'ICGC/UB).