• Imprimeix

Notícia 266 - Primera jornada informativa de l'ICGC als consells comarcals: El Solsonès

20/6/18 12.43

El passat 6 de juny la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, i el director de l'ICGC, Jaume Massó, van presentar a la seu del Consell Comarcal una jornada informativa sobre productes, aplicatius i serveis que l'Institut ofereix.

La jornada, que s'emmarca en l'àmbit de la difusió del coneixement de la geoinformació de l'ICGC, és una iniciativa que l'Institut té intenció d'impulsar en el món local tot visitant el territori a través dels consells comarcals. La visita al Solsonès ha estat la primera.

En aquesta jornada es van mostrar els productes, serveis i eines que el Consell Comarcal i l'ICGC van considerar d'interès i es van obrir nous contactes i establir sinergies que, sens dubte, contribuiran a millorar les necessitats del territori.

En aquest punt, els representats dels ajuntaments van prendre el compromís de revisar i actualitzar els noms i la geolocalització de totes les masies del seu municipi en poques setmanes i trametre aquesta informació a l'Institut perquè actualitzi la seva base de dades, font d'informació imprescindible per a actuacions d'emergències civils (bombers, mossos...) o mèdiques (SEM).

La jornada va propiciar col·laboracions que es materialitzaran en concret en dos convenis a nivell municipal: un primer sobre les ma­sies, la seva toponímia i localització, i un altre sobre els camins, la seva categorització en una segona actualització.

D’altra banda, les xerrades, que van anar a càrrec de tècnics qualificats de l’Institut, es van classificar en dues parts:

Una, dirigida als tècnics municipals dels ajuntaments i del Consell, en Sergio Anguita, cap de Geotecnologies, va presentar Instamaps remarcant els seus aspectes creatius i l'aprofitament, i en Julià Talaya, subdirector de Geodèsia i Cartografia, va parlar de la sostenibilitat urbana i dels diferents sensors de captació primària d'informació territorial que permeten presentar noves perspectives del territori.

L'altra, dirigida als alcaldes i regidors, Isabel Ticó, cap de Cartografia, va tractar la delimitació municipal: el seu marc legislatiu actual i proper, i l'estat del projecte centrant-se en els aspectes concrets dels municipis del Solsonès. Julià Talaya va exposar la importància de la geolocalització a escales grans (1:1 000 i 1:5 000) en els projectes que l'ICGC duu a terme, per exemple el carrerer, tot remarcant la necessitat de disposar d'una bona base toponímica, que té un paper fonamental en la geolocalització i més encara en una trama urbana disseminada, com és la d'aquesta comarca.