• Imprimeix

Testificació geofísica de sondejos

L'ICGC disposa d'un equip de testificació geofísica de sondejos (Robertson Geologic) format pels següents elements:

  • Sistema de registre i emmagatzematge de dades (RG USB Micrologger 2)
  • Dos cabrestants elèctrics de 500 m i 170 m de longitud de cable
  • Trípode i comptador òptic de fondària

Conjunt de sondes

  • Sonda elèctrica (resistivitat elèctrica de la formació curta i llarga, potencial espontani, resistència puntual) amb detector de radiació gamma natural i sensor de temperatura de l'aigua
  • Sonda d'inducció electromagnètica (conductivitat de la formació curta i llarga) amb detector de radiació gamma natural
  • Sonda sònica de tres receptors
  • Sonda calibre radial de 3 braços
  • Sonda de temperatura i conductivitat de fluid
  • Televiewer acústic