• Imprimeix

Jornada PCOT: Observació de la Terra, des de terra

Con esta jornada queremos dar una visión de diferentes tecnologías y sistemas, activos y pasivos, de gran utilidad para el mejor conocimiento y medida del territorio, complementando así las aproximaciones clásicas de la teledetección.

 

Cuándo

Fecha 14.05.2010

Dónde

ICC

Los sistemas de Observación de la Tierra, embarcados en aviones o satélites, nos han permitido una visión sinóptica y, bajo unas determinadas bases de repetitividad y operatividad, un mejor conocimiento del medio y del territorio des de lejos. A esta aproximación clásica, desde el PCOT hemos detectado que sistemas, tecnologías y arquitecturas de observación de la Tierra desde tierra tienen cada vez mejores prestaciones, utilidades y actores.

Con esta jornada queremos dar una visión de diferentes tecnologías y sistemas, activos y pasivos, de gran utilidad para el mejor conocimiento y medida del territorio, complementando así las aproximaciones clásicas de la teledetección.

Programa:

9:15 - 9:50

Lliurament d'acreditacions

9:50 - 10:00

Presentació de la jornada

BLOC 1: MEDI AIGUA

10:00 - 10:15

Monitoratge de la humitat del terreny mitjançant radiometria de microones i reflectometria amb senyals d'oportunitat (GNSS-R)
RSLab/PRS/UPC

10:15 - 10:30

GNSS-R: No tan sols per l'oceà
STARLAB

10:30 - 10:45

Vídeo monitoratge del litoral
ICM-CSIC

10:45 - 11:00

Monitoratge hidrodinàmic i limnològic d'aigües continentals
FLUMEN

11:00 - 11:15

Qüestions

11:15 - 11:45

Pausa cafè

BLOC 2: MEDI TERRA

11:45 - 12:00

Aplicacions WSN pel monitoratge de variables mediambientals
CIMNE

12:00 - 12:15

5 anys d'I+D en SAR i RAR terrestres
Institut de Geomàtica

12:15 - 12:30

Desenvolupament del sistema RISKSAR i la seva aplicació al monitoratge de terrenys i estructures inestables
RSLab/UPC

12:30 - 12:45

Làser escàner terrestre per a l'aixecament de teixits històrics
CPSV-UPC

12:45 - 13:00

Qüestions

13:00 - 13:30

Espai de debat