• Imprimeix

S’inicien els treballs d’investigació geològica a Vielha per a la implementació d’una xarxa de fred i calor equipada amb geotèrmia

29/11/23 11:00
  • L'ICGC supervisa l'inici dels treballs d'exploració del terreny per al projecte de xarxa urbana de fred i calor amb geotèrmia “Vielha Smart Multi-RES micro DHC grid”.
  • Els treballs formen part del conveni de col·laboració subscrit entre ICGC i el Conselh Generau d’Aran l’any 2021.

El Conselh Generau d’Aran, en col·laboració amb l’ICGC, ha iniciat el projecte d’impuls de la geotèrmia a l’Aran amb la fase d’exploració geològica. En aquesta fase, es porten a terme els sondatges i s’instal·len els sensors necessaris per poder realitzar estudis de modelització.

Amb aquests sondeigs es pretén caracteritzar el subsol existent, les propietats tèrmiques i les característiques hidrogeològiques i determinar, així, el potencial geotèrmic i la capacitat d’emmagatzematge de calor que té el terreny fins a 100 m de profunditat.

El 2021, el Conselh Generau d’Aran va signar un conveni de col·laboració amb l’ICGC per impulsar l'estudi i l'ús de l'energia geotèrmica a la Val d’Aran, i un altre amb l’Ajuntament de Vielha e Mijaran per a la valoració de la viabilitat tecnicoeconòmica de la xarxa de climatització urbana "Vielha Smart Multi-RES micro DHC grid" i per a la promoció de les energies renovables.

Es tracta d'un futur projecte de xarxa de climatització urbana de fred i calor per subministrar energia a diversos equipaments i edificis de Vielha, entre els quals el Palai de Gèu, el Palai d’Esports, l’Escola Garona i l’Institut d’Aran, mitjançant una hibridació d'energia geotèrmica, com a font renovable de base, recolzada en la biomassa local i l'energia solar. L’objectiu del govern d’Aran és avançar cap a un futur més sostenible i eficient energèticament a través d’una combinació de fonts renovables.

Una vegada finalitzada la fase d’exploració, l’ICGC elaborarà l’estudi geològic, hidrogeològic i geotèrmic a partir del qual es modelitzarà i simularà el comportament tèrmic del terreny davant la implementació d’un projecte d’aprofitament d’intercanvi geotèrmic i per a l’emmagatzematge subterrani de calor.

El següent pas consistirà a realitzar l’estudi d’alternatives i l’avantprojecte d’enginyeria bàsica en el qual, a partir de les necessitats identificades als edificis, es podrà definir la configuració més òptima per cobrir la demanda de fred i calor amb cada tipus d’energia renovable (geotèrmia, biomassa i energia solar). L’objectiu serà la substitució dels sistemes de calefacció actuals, basats en combustibles fòssils, per una xarxa 100% renovable i també poder afegir la producció de refrigeració.

La informació obtinguda d’aquests sondeigs serà pública i es podrà consultar, una vegada finalitzades les intervencions, al web de l’ICGC.

Maquinària fent un sondeig en un entorn urbà
Treballs d’exploració del terreny
Tècnic supervisant l’execució d’un sondeig en un entorn urbà
Execució d’un sondeig