• Imprimeix

Notícia 367 - Model d'elevacions de la superfície vegetada de tot Catalunya

29/10/19 7:29

Per primera vegada l'ICGC ha generat per correlació un model complet per a tot Catalunya conegut com a Canopy Height Model (model d'alçada de la vegetació, CHM).

El CHM és un conjunt de dades ràster d'alta resolució (1 m) que mapifica l'alçada d'arbres com una superfície contínua. Cada píxel d'aquest model representa l'altura de l'arbre per sobre de la topografia del sòl. En zones urbanes el CHM representa l'altura d'edificis o altres objectes construïts.

El CHM s'ha generat a partir de:

  • Un model digital de superfície (MDS) que representa la superfície visible del terreny.
  • Un model digital de terreny (MDT) que representa la superfície del sòl pur sense vegetació, edificis o altres objectes construïts.

El MDS s'ha creat amb una resolució d'1 m a partir d'imatges aèries utilitzant mètodes de correlació automàtica d'imatges. Les imatges aèries es van captar amb la càmera digital DMC-III entre maig i octubre de 2018 per a la generació de l'ortofoto anual 1:2 500 de Catalunya.

El MDT s'ha derivat dels vols de cobertura lidar de l'ICGC amb una densitat mínima de 0,5 punts/m2. La tecnologia lidar (Light Detection and Ranging) permet el mesurament precís de l'elevació de diferents tipus de superfície del terreny basant-se en els polsos de llum infraroja reflectits des del terra. En contrast amb les imatges àrees, el sistema lidar és capaç de penetrar les copes dels arbres que facilita la generació de MDT també en zones de bosc. El CHM finalment s'obté restant la superfície del sòl (MDT) de la superfície visible (MDS).

La CHM suposa, en termes d'explotació, una geoinformació de gran interès en el recolzament entre d'altres de la classificació de tipus de cobertes del sòl o en la detecció temporal de canvis en el territori.

Representació de la CHM de tot Catalunya (pas de malla 1 m) a partir dels vols de cobertura de 2018.

Representació del CHM i del MDS per a una secció d'1,6 km x 1,8 km de la zona de Bossòst.