• Imprimeix

Notícia 343 - Nou disseny tipogràfic per a la cartografia de l'ICGC

3/7/19 7:07

Coincidint amb l'actualització del nou servei en línia VISSIR s'ha implementat un nou disseny tipogràfic als diferents productes cartogràfics de l'ICGC. Seguint la línia d'alguns organismes productors de cartografia, l'Institut ha actualitzat la seva llibreria de fonts tipogràfiques a fi d'homogeneïtzar l'aspecte dels seus productes i facilitar una lectura cartogràfica d'acord amb els requeriments i les necessitats actuals.

El nou disseny simplifica la diversitat tipogràfica tot permetent que l'expressió visual dels textos continuï essent diversa i contrastada possibilitant una identificació ràpida de cada topònim amb el tipus d'element que designa. Igualment s'ha considerat que el nou tipus de lletra sigui open source, facilitant a qualsevol usuari la visió correcta dels textos des de qualsevol plataforma o entorn. Després de proves dutes a terme aquest darrer any a les àrees de treball de Preimpressió i de Toponímia de l'ICGC s'ha optat per la tipografia Fira Sans, un tipus de lletra clar i llegible, adequat per a cartografia, i amb una extensa família d'atributs.

Aquesta nova font tipogràfica ja forma part de les sèries topogràfiques de l'Institut a diferents escales i de la cartografia temàtica editada recentment. També s'ha incorporat a aplicacions mòbils com Catalunya Offline.