• Imprimeix

Observación de la Tierra

La Observación de la Tierra aporta un valor añadido transversal

Servicio de medidas del movimiento del terreno

Sentinel-1 proporciona imágenes de Radar de Apertura Sintética que permiten hacer monitoreo de movimientos de la superficie con precisiones milimétricas

Observació de la Terra - Presentació

L'Observació de la Terra aporta un valor afegit transversal: De la dada al coneixement

Observació de la Terra i els indicadors de desesenvolupament sostenible

Les dades d’observació de la Terra, com a geoinformació, són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides

Atles de sostenibilitat urbana

Un enfocament cartogràfic per a proporcionar indicadors que avaluïn la sostenibilitat dels ecosistemes urbans 

Sensor LIDAR: Aplicabilitat en alta precisió

Les dades LIDAR permeten cartografiar canvis discrets a una resolució molt alta, cobrint grans àrees de forma uniforme i molt precisa

Mapes de cobertes: Evolució i canvis del territori

L’existència continuada de la cartografia de cobertes de la totalitat del territori i els seus canvis permet el seguiment de la seva evolució

Conjunto de datos multi-resolución para el Mapa de cubiertas de Cataluña (CatLC)

Conjunto completo de imágenes, aerotransportadas y satélite del Mapa de cubiertas de Catalunya utilizando técnicas de Inteligencia Artificial (IA)

NEWSPACE: Geoinformació i nova economia de l’espai

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

COPERNICUS i SENTINEL 2: Geoserveis sobre el territori

Servei d'ortoimatges Copernicus Sentinel-2 de Catalunya. Dades modificades per l’ICGC (de 2015 en endavant)

FIRE-RES: Territorios resistentes al fuego

Proporcionar la capacidad de evitar el colapso ante los incendios extremos identificando, desarrollando y desplegando medio innovadores 

INNOTEC EOSMS

Demostrar la viabilidad tecnológica y comercial de un sistema inteligente de monitoreo del territorio