• Imprimeix

Síntesis d’informació geofísica: una eina integradora per conèixer el subsol

16/10/2023 08:45
  • L’ICGC inicia la publicació de les síntesis d'informació geofísica de les conques de Catalunya. Ja s’ha publicat la de la Cerdanya i la del Vallès (sector central) i es troba en preparació la de la Seu d’Urgell.

 

Conèixer el subsol de les conques sedimentàries de Catalunya és cabdal per diversos motius: En primer lloc, perquè són àrees molt poblades on és necessari resoldre qüestions ambientals, d'enginyeria civil o de riscos geològics i sísmics. A més, en el context actual de mitigació de la crisi climàtica i energètica, la morfologia geològica de les conques és rellevant pel que fa a l'emmagatzematge subterrani, l’exploració i l’aprofitament de recursos naturals i fonts alternatives d’energia com la geotèrmia.

El subsol es caracteritza mesurant diferents propietats i paràmetres físics que aporten informació precisa sobre la distribució dels materials, el gruix dels sediments, la fondària del basament rocós, la detecció de discontinuïtats, falles i fractures, així com la definició de les estructures geològiques. La geofísica aplicada aporta aquest coneixement aplicant tècniques no destructives amb què, amb sensors desplegats en superfície, es mesuren els paràmetres i les propietats físiques dels materials. 

Les síntesis d’informació geofísica integren aquests conjunts de dades de què disposa l’ICGC per a cada àrea del territori i mostren, mitjançant mapes i seccions, la informació essencial per al coneixement global que ha de permetre la presa de decisions informades. La correlació de totes aquestes dades redueix les incerteses en la interpretació del subsol i proporciona informació coherent i de conjunt per a ser utilitzada en diferents àmbits relacionats amb les ciències de la Terra.

 

Per saber-ne més: https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Geofisica-aplicada/Sintesi-d-informacio-geofisica

 

Dos tècnics estan situant instruments en superfície per a mesures geofísiques en un camí en entorn rural.
Tècnics preparant els instruments per prendre mesures de paràmetres geofísics.

 

Pòster amb informació gràfica, cartogràfica i textual.
La síntesi d’informació geofísica de la conca de la Cerdanya.
Quatre tècnics estan situant instruments en superfície per a mesures geofísiques en un prat amb arbres.
Treball previ al desplegament de la instrumentació.
Un tècnic està situant instruments i cablejat en superfície per a mesures geofísiques en una zona de bosc.
Amb els mètodes geofísics, les mesures de paràmetres es fan amb sensors desplegats en superfície.