• Imprimeix

Notícia 333 - Participació de l'ICGC en la 100a edició de l'Automobile Barcelona

14/05/2019 07:12

En el marc de la difusió dels serveis públics que oferim, el 10 de maig de 2019 tècnics de l'ICGC van presentar en les jornades professionals celebrades en la 100a edició de l'Automobile Barcelona la conferència "Servei de posicionament de la xarxa CatNet per a vehicle autònom". Els serveis de posicionament en temps real que esdevenen d'aquesta xarxa són una eina amb aplicació directa en el camp del vehicle autònom i suport a la conducció.

En aquest nou sistema de conducció, que es troba en ple desenvolupament, els automòbils estan àmpliament "sensoritzats" per detectar els altres vehicles, els vianants, la carretera, els senyals de circulació, les condicions meteorològiques… En aquest sentit els serveis públics de navegació i posicionament en temps real d'alta precisió de la xarxa CatNet de l'Institut milloren la precisió sempre que els equips dels vehicles permetin el posicionament diferencial i la connexió a Internet.

La participació de l'Institut es va centrar a donar a conèixer la seva xarxa CatNet que, amb 16 estacions desplegades pel territori de Catalunya, és la base per a la navegació i el posicionament sobre el territori, i també va donar a conèixer les col·laboracions amb les xarxes veïnes. A més es van presentar aplicacions reals dels serveis que s'ofereixen i el procediment que cal seguir per enregistrar-se i poder fer-ne ús.

Una aplicació d'aquests serveis és la conducció autònoma en l'àmbit de l'agricultura de precisió. Es tracta d'un sistema de guiatge dels vehicles agrícoles que s'estan convertint en equips imprescindibles per als agricultors que cerquen una major productivitat de llurs explotacions amb uns processos molt més sostenibles.

De forma similar al que succeeix en el camp de l'agricultura de precisió i el guiatge de maquinària, els serveis de posicionament de la xarxa CatNet són una eina amb aplicació directa en el vehicle autònom i el suport a la conducció.