• Imprimeix

Notícia 330 - Construcció del Centre d'Interpretació dels Sòls dels Pirineus a Tremp

02/05/2019 14:31

El març de 2019 el Consell Executiu del Govern de Catalu­nya va acordar encarregar a Infraestructures.cat la gestió de l'execució del Centre d'Interpretació dels Sòls dels Pirineus (CISP) a Tremp; Centre promogut per l'ICGC.

El CISP neix amb la voluntat de ser el Centre de referència dels monòlits de sòls tant de l'àmbit pirinenc com de la resta del país, i esdevé el primer de tot Catalu­nya que es crea amb aquesta missió.

Les funcions del Centre són adquirir, conservar, estudiar, exposar i difondre una col·lecció de monòlits de sòls representatius dels Pirineus i de Catalunya, i promoure la transmissió i la difusió del coneixement dels sòls i dels seus valors com a elements imprescindibles per a la vida a la Terra i la cultura edafològica a tots els nivells.

El Centre també tindrà presència en el context de canvi climàtic perquè un monòlit de sòl deixa fixada la imatge d'aquell sòl i de la seva constitució en el moment de la seva extracció.

L'edifici del CISP es construirà al costat del Centre de Suport Territorial Pirineus de l'Institut, en un terreny que l'Ajuntament de Tremp ha cedit a l'Institut en el marc d'un conveni de col·la­boració.

Els usuaris d'aquest coneixement són especialistes que treballen en els diversos camps de les ciències del sòl; estudiants universitaris i nivells d'ensenyament previs; persones que utilitzen el sòl i viuen d'activitats que hi tenen una vinculació directa, fonamentalment agricultors però també industrials que treballen en activitats extractives, i públic en general.