• Imprimeix

Notícia 307 - Nou conveni amb l'Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec

19/12/2018 13:47

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en el marc de la difusió i la col·laboració entre institucions, ha signat un nou conveni de col·laboració amb l'Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec per regular les rela­cions entre ambdues institucions a partir del reconeixement com a Geoparc Mundial de la UNESCO l'abril de 2018.

Amb aquesta signatura s'actualitzen i es completen els pactes acordats en el conveni de 2016 com ara:

  • Les obligacions i els drets d'ambdues parts en matèries relacionades amb la promoció de les relacions professionals i de recerca.
  • L'intercanvi d'informació i d'experiències.
  • La direcció geocientífica del Geoparc.
  • El manteniment del domicili de l'Associació i la seu científica del Geoparc al Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus que l'ICGC té a Tremp.
  • L'elaboració d'un Pla anual d'activitats.
  • La creació d'una Comissió Mixta de Seguiment del Conveni, integrada per tres representants de l'ICGC i tres representants de l'Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec.

El conveni té una durada de quatre anys, prorrogables per quatre anys més de forma expressa.