• Imprimeix

WMS i WFS Límits administratius

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WFS

WFS Municipality base

WFS for the Municipality base of Catalonia 1:5.000. It provides the boundary lines of the catalan municipalities