• Imprimeix

Online services (Geoservices)

Use geoinformation online in your applications without downloading

Procés de dades i serveis REST

Cartografia vectorial per a les vostres aplicacions mitjançant serveis REST

WMS Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

WMS Geoíndex

Utilitza la informació de Geoíndex en les teves aplicacions compatibles amb geoserveis WMS

WMS and tiles Reference cartography

Use basic mapping (topographic maps, orthophotos ...) in your applications, using WMS geoservices, WMTS or vector tiles

WMS i WCS Elevacions

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

WMS i WFS Límits administratius

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS i WFS

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

WMS Punts d'interès

Informació de cims emblemàtics i vèrtexs geodèsics per a ser utilitzada en les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS

WMS Cuadrículas UTM

Grids of 1x1 km and 10x10 km, for species distribution and other purposes 

WMS Topogràfics

Informació topogràfica per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

WMS Vegetació

Informació de vegetació per a les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS, com incendis, biomassa i variables biofísiques de l'arbrat 

Services for APIs

Add maps and aerial photos of the ICGC with the Application Program Interface (API) of ArcGis, Leaflet, Mapbox, OpenLayers...

ICGC geoservices for desktop applications: Google Earth

How to add maps and aerial photos of the ICGC in Google Earth

About the Geoservices

Geoservices specifications, frequent problems...

Obsolescència d'aplicacions, productes i serveis

Estat de progrés d'obsolescència programada