• Imprimeix

Observació de la Terra

L'Observació de la Terra aporta un valor afegit transversal

Ground movement measurement service

Sentinel 1 provides Synthetic Aperture Radar images that allow us to monitor surface movements with millimeter precision

Observació de la Terra - Presentació

L'Observació de la Terra aporta un valor afegit transversal: De la dada al coneixement

Observació de la Terra i els indicadors de desesenvolupament sostenible

Les dades d’observació de la Terra, com a geoinformació, són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides

Atles de sostenibilitat urbana

Un enfocament cartogràfic per a proporcionar indicadors que avaluïn la sostenibilitat dels ecosistemes urbans 

Sensor LIDAR: Aplicabilitat en alta precisió

Les dades LIDAR permeten cartografiar canvis discrets a una resolució molt alta, cobrint grans àrees de forma uniforme i molt precisa

Mapes de cobertes: Evolució i canvis del territori

L’existència continuada de la cartografia de cobertes de la totalitat del territori i els seus canvis permet el seguiment de la seva evolució

Catalonia Multi-resolution Landcover Dataset (CatLC)

Complete set of images, aerial and satellite, for the creation of the Catalonia landcover map using Artificial Intelligence (AI) techniques

NEWSPACE: Geoinformació i nova economia de l’espai

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

COPERNICUS i SENTINEL 2: Geoserveis sobre el territori

Servei d'ortoimatges Copernicus Sentinel-2 de Catalunya. Dades modificades per l’ICGC (de 2015 en endavant)

FIRE-RES: Fire-resistant territories

To provide the capacity to avoid collapse in the face of extreme wildfires by identifying, developing and deploying innovative

INNOTEC EOSMS

To demonstrate the technological and commercial viability of an intelligent system for monitoring the territory