• Imprimeix

Estudis destacats

Relació d'estudis i treballs geofísics destacats

L'ICGC aplica diferents mètodes d'exploració geofísica com a suport a les diverses activitats i projectes de les seves àrees i a les necessitats del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. També realitza estudis geofísics per demandes externes, propostes i elaboració de criteris tècnics d'aplicació de mètodes geofísics i activitats de recerca tant a nivell experimental com a nivell instrumental. Es realitzen també estudis de microzonació sísmica aplicant mètodes experimentals i de simulació numèrica per al càlcul de l'amplificació de les ones sísmiques quan es propaguen en terrenys poc consolidats.

L'ICGC col·labora estretament amb universitats i participa en projectes d'investigació nacionals i internacionals relacionats:

Avanços per als estudis de risc sísmic a escala regional i local: aplicació a América Central i a la Bahía de Càdis (RISTE-COSTE) [78.3 kB]
Desenvolupament i aplicació d'una metodologia per a l'avaluació de la perillositat sísmica basada en les relacions d'atenuació de l'ona sísmica i els efectes sísmics locals.

Caracterització dels efectes sísmics locals arran del terratrèmol de Lorca de l'11 de maig de 2011 [170.8 kB]
Realització d'una campanya geofísica per a la caracterització de la capa de sòls tous i comprovar els seus possibles efectes. Per altra banda, caracteritzar la resposta sísmica de la capa de sòls mitjançant el registre de rèpliques en diferents emplaçaments.

●  Caracterització geofísica del subsòl a la Val d'Aran (SISPYR) [109.7 kB]  
Avaluació de la perillositat sísmica a escala local (Val d'Aran i Girona).

Caracterització geofísica del subsòl de Barberà de la Conca, estudi de la zona afectada per esquerdes [186.2 kB]
Caracterització detallada de les capes que formen el subsòl per ajudar a establir la naturalesa del fenomen detectat (esquerdes als carrers i edificis des de 2010).

Caracterització geofísica del subsòl de Cala Montgó (Alt Empordà, Girona) [106.3 kB]
Determinar la geometria dels paleocanals reomplerts amb sediments quaternaris en la zona de Cala Montgó i detectar la fondària a la que es troba el basament rocós format per calcàries.

Caracterització geofísica del subsòl a Salt. Estudi superficial i profund, 2009-2010 [160.2 kB]
Caracterització litològica del subsòl al terme municipal de Salt (Gironès) aplicant dues escales d'estudi diferents.

Caracterització geofísica del subsòl de la Xarxa Sísmica (2009-2012) [239.9 kB]
Caracterització geofísica del subsòl de les estacions de la Xarxa Sísmica i la Xarxa d'Accelerògrafs de Catalunya.

Estudi de calibratge de l'efecte de les vibracions sobre el massís rocós en l'excavació del túnel del Roc del Dui, Vall de Núria (2007) [66.7 kB]
Estudi dels possible efectes de les voladures sobre l'estabilitat dels blocs inestables de la superfície del vessant.

Estudi geofísic a la Riera d'Argentona, 2008 [93.6 kB]
Testejar l'eficàcia de diferents tècniques geofísiques en la determinació del gruix del mantell de sauló i/o materials quaternaris existents per sobre del basament granític no alterat.

●  Estudi geofísic al delta de La Tordera (1996-2005) [121.7 kB]
Estudi tant de l'evolució de la intrusió marina com de la complexa estructura litològica present en l'àrea de La Tordera. Es vol obtenir una estimació del gruix de les capes, la continuïtat de les unitats dels aqüífers, la morfologia, la profunditat del sostre del basament rocós (granit fresc) i l'estat de la intrusió marina.

Testificación geofísica en Rubí: Reconocimiento del pozo PE-3, 2008 [131 kB]
Caracterització de la resposta sísmica del sòl i estudis de microzonació sísmica per a contribuir a l'establiment d'escenaris de risc sísmic útils per la planificació i la gestió de les emergències sísmiques (SISMICAT).

●  Testificació geofísica a Osona, 2010 [107.6 kB]
Caracteritzar de forma detallada el terreny a partir de la correlació entre les dades procedents de les diagrafies amb una campanya de testificació geofísica, en 4 piezòmetres situats a la comarca d'Osona.

●  Testificació geofísica a Rubí: Reconeixement del pou PE-3, 2008 [130.8 kB]
Estudi geotèrmic a partir de la variació de la temperatura i conductivitat del fluid del pou mitjançant la sonda corresponent (sonda de temperatura i conductivitat).

Testificació geofísica al Prat de Llobregat, Zona Franca, en tres campanyes anuals, 2009-2010-2011 [286.9 kB]
Campanya de testificació geofísica de 17 piezòmetres i 4 pous d'injecció distribuïts entre la Zona Franca (Barcelona) i El Prat de Llobregat per a la caracterització del subsòl i control dels aqüífers i de la intrusió salina.