• Imprimeix

Projecció de Gall-Peters

Autor: Dr. Josep Maria Rabella. Universitat de Barcelona
Promotor: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013

cs proyección de Gall-Peters; fr projection de Gall-Peters; it proiezione di Gall-Peters; en Gall-Peters projection; de Peters kartographische Abbildung

SUMARI

  1. Precedents de projeccions equivalents cilíndriques equatorials
  2. Temes relacionats
  3. Referències
  4. Lectures recomanades

Projecció cilíndrica equivalent en posició equatorial, que pren de referència, o línies automecoiques, els paral·lels 45° N i 45° S.

Aquesta projecció representa un esquema inspirat en la cilíndrica equivalent de Lambert (1772), però en lloc de partir de l'equador com a paral·lel de referència o automecoic ho fa agafant els dos paral·lels homòlegs de 45° N i S, aplicant l'estratègia dels cercles secants en la intersecció teòrica del globus amb el cilindre.

La projecció de Gall-Peters va ser més coneguda durant uns anys per la projecció de Peters a causa de la gran campanya publicitària que a partir de l'any 1974 va promocionar l'historiador alemany Arno Peters (1916-2002). Peters presentà a l'Associació Britànica per a l'Avanç Científic un planisferi traçat en aquesta projecció que ell considerà nova però, de fet, el cartògraf i clergue escocès James Gall (1808-1895) l'havia utilitzat abans exactament igual, l'any 1885, amb el nom de projecció de Gall ortogràfica, cosa per la qual actualment tendeix a corregir-se la denominació publicitada de projecció de Peters substituint-la per la de Gall-Peters.

Comparació del planisferi de Walterr Behrmann, de 1910, amb el suposadament nou d'Arno Peters, de 1967.

Però Arno Peters no es va limitar només a presentar com a nova una vella projecció, sinó que llançà una gran campanya de promoció, afirmant que el manteniment de les àrees (l'equivalència) era la variable absolutament més important –sinó única–, dels mapes i, fins i tot, que la seva havia estat la primera projecció d'aquestes característiques, quan des de l'antiguitat el tema de les projeccions era ja ben conegut i desenvolupat, i per això existeixen infinitat de projeccions equivalents en totes les famílies: azimutals, còniques, cilíndriques i especials.

El seu deliri publicitari, desenvolupat a més en nom d'un pretès esperit crític i solidari, el portà a l'extrem de publicar La nova cartografia (1983), obra on critica, sense cap consistència, i entre altres moltes qüestions, la projecció conforme de Mercator com a suposadament antiquada i imperfecte, i culpable, a més, de monopolitzar els planisferis escolars. En realitat, Mercator suposà una aportació genial per a la navegació, mentre que les escoles tradicionalment han utilitzat prioritàriament i de forma ben encertada diferents projeccions didàctiques per a mapamundis en dos hemisferis. Però per sobre de tot, Peters s'erigeix ell mateix com a innovador i quasi inventor de les projeccions i de la mateixa cartografia moderna, amb un desgavell d'arguments sorprenents i falses veritats del tot insostenibles, però que va tenir cert èxit entre el nombrós públic profà en la matèria.

En realitat, com en qualsevol cilíndrica equatorial, en la projecció de Gall-Peters els pols i les terres polars acaben quedant de manera inevitable infinitament distorsionats, mentre que, a les latituds baixes (on Peters afirma que els països subdesenvolupats sempre queden minvats), les terres apareixen grotescament deprimides i són, precisament, els països temperats els que surten amb la imatge més beneficiada per equilibrada, amb menys anamorfosi angular.

Una petita mostra de l'abundant publicitat que va acompanyar la promoció del planisferi de Peters.

En definitiva, i en qualsevol cas, la seva pretesa projecció representa una més de les moltíssimes possibles ja que, com afirmà Arthur Robinson, en si mateixa una projecció no és ni bona ni dolenta; només poden resultar encertades o desencertades les eleccions que en podem fer en relació a un determinat tema o propòsit.   

El planisferi dissenyat per Arno Peters tal com ha estat comercialitzat.

 

Precedents de projeccions equivalents cilíndriques equatorials

La projecció cilíndrica equivalent de Lambert de 1772, en posició equatorial, és el precedent més antic i conegut, degut a Johann Heinrich Lambert (1728-1777), que dóna lloc a un planisferi veritablement equiàrea extremadament apaïsat (i fàcil de traçar projectant ortogonalment des d'una projecció ortogràfica del globus).

Si en lloc de partir de l'equador, s'opta per millorar el mapa en el sentit de repartir l'inevitable anamorfosi mitjançant l'estratègia de les teòriques projeccions secants, i s'escull qualsevol parella de paral·lels homòlegs de referència, s'obtenen diferents, però molt semblants, mapes més compensats, com el de Walter Behrmann de l'any 1910 (amb els paral·lels 30°), el de Smyth o de Craster rectangular de 1913 (37° 4'), el de Balthasart de 1935 (50°), el de Trystan Edwards de 1953 (37° 24'), o l'ara comentat de Gall-Peters (anomenat actualment Gall orthographic-Arno Peters) procedent de l'any 1855 i presentat com ara com a novetat per Peters el 1967 (45°), i encara el de Hobo-Dyer de l'any 2002 (37° 30'). I és que, en realitat, podria ser "inventada" i patentada una projecció per a cadascuna de les infinites parelles de paral·lels homòlegs que cada autor desitgi escollir en cada moment sobre el globus terraqüi.

Temes relacionats

Referències

PETERS, Arno: Der europa-zentrische Charakter unseres geographischen Weltbildes und seine Uberwindung. Dortmund, W. Grösschen, 1976. Trad. en castellà: El centralismo europeo de nuestra concepción geográfica del mundo y cómo superarlo. Barcelona, Vicens-Vives, 1986. ISBN: 84-316-2427-2.

PETERS, Arno: Die Neue Kartographie. Universität  Carinthia, 1983. Trad. en castellà: La nueva cartografía. Barcelona, Vicens-Vives, 1991. ISBN: 84-316-2930-4.

RABELLA i VIVES, Josep M.: "La proyección cartográfica de Arno Peters: valoración cartográfica y valoración didáctica" a Didáctica geográfica, núm. 14. Universitat de Múrcia, 1985. ISSN: 0210-492 X.

ROBINSON, A. H. i SNYDER, J. P. (ed.): Matching the Map Projeccion to the Need. American Congress on Surveying and Mapping, 1991. ISBN: 0-9613459-5-0.

SNYDER, John P.: Flattening the Earth. Two Thousand Years of Map Projections.  Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 1993. ISNB: 0-226-76746-9.

STRAHLER, Arthur N. i STRAHLER, Alan H.: Modern Physical Geography. Nova York, John Wiley & Sons, 1987 (3a). Trad. en castellà: Geografía física. Omega, 1989. ISBN: 84-282-0847-6.

Lectures recomanades

MARTÍN LÓPEZ, José: "Peters, historia de una proyección y un atlas" a Mapping, núm. extra., Madrid, Cadpubli, abril de 1992. ISSN: B-4.987-92.

MONMONIER, Mark S.; Maps, Distorsion, and Meaning. Washington, Association of American Geographers, 1989. ISBN: 0-89291-120-4.

RABELLA i VIVES, Josep M.: “Mil projeccions per a un mapamundi”, a Revista Catalana de Geografia,núm. 11. Barcelona,Institut Cartogràfic de Catalunya, 1990. ISSN: 0210-6000.