• Imprimeix

Heu observat un temporal de mar?

el Desafiament

Implementar prediccions morfodinàmiques operacionals, donant dades d'intervenció oportunes i valuoses per reduir els riscos costaners produïts pels temporals de mar

I. Dades personals

II. Dades generals

III. Danys i afectacions materials

IV. Danys i pèrdues humanes


Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades personals seran tractades per l'ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la informació que ens faciliteu, per interès legítim. Les dades es conservaran d'acord amb la política de protecció de dades personals. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.catPer a més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.