• Imprimeix

Notícia 413 - L'ICGC ha publicat el núm. 3 de Geotèrmia superficial

21/7/20 13.20

L'ICGC ha publicat Geotèrmia superficial. Inventari de sistemes geotèrmics superficials a Catalunya, núm. 3, on es recull la potència tèrmica instal·lada (o en projecte) en sistemes de bescanvi de calor mitjançant bomba de calor geotèrmica per climatització i producció d'aigua calenta sanitària.

La informació que s'hi presenta de forma sintetitzada prové de la Base de dades d'Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat).

Les darreres dades recollides en aquest inventari són de juliol de 2020 i situa la suma de potència tèrmica instal·lada o en projecte d'instal·lació a Catalunya en 36,9 MWt, molt per sobre dels 10,9 MWt estimats per l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) el 2011 i dels 30,3 MWt comptabilitzats en el primer volum de Geotèrmia superficial publicat el  juliol de 2019.

A Catalunya, les instal·lacions promogudes pel sector públic aglutinen un 55% del total de MWt comptabilitzats a la BDIGSCat, malgrat el nombre d'instal·lacions és molt superior al sector privat.

La informació elaborada a partir de les dades recopilades des de la BdIGSCat és consultable a través del visor Geoíndex-Geotèrmia superficial. Des de desembre de 2019, la BDIGSCat incorpora un buscador d'instal·lacions geotèrmiques promogudes pel sector públic i fitxes descriptives de cada una en format PDF on es resumeixen les seves característiques principals.

La BdIGSCat es desenvolupa a l'ICGC en el marc del projecte GeoEnergia (Recursos de Geotèrmia a Catalunya) amb el suport de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la col·laboració del Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (GTG-CEEC).