• Imprimeix

Notícia 353 - Inici de la difusió periòdica d'informació d'instal·lacions geotèrmiques de Catalunya

26/8/19 8.06

L'ICGC ha iniciat la difusió periòdica d'informació sobre instal·lacions de climatització i de producció d'aigua calenta sanitària amb geotèrmia superficial a Catalunya. Concretament presenta la potència tèrmica instal·lada o projectada a Catalunya en sistemes de bescanvi de calor mitjançant bomba de calor geotèrmica.

Aquesta informació, que s'actualitzarà semestralment, és consultable des del web de l'ICGC i descarregable en PDF.

Les dades provenen de la Base de dades d'Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat) que té l'objectiu de disposar d'informació actualitzada sobre l'estat mínim d'implementació de la geotèrmia superficial a Catalunya.

La BdIGSCat és consultable a través del visor Geoíndex-Geotèrmia Superficial on s'inclouen dues capes d'informació: la localització d'instal·lacions promogudes pel sector públic i un comptatge per municipi de les instal·lacions promogudes pel sector privat.

Aquesta Base es desenvolupa des de l'ICGC en el marc del projecte GeoEnergia (Recursos de Geotèrmia a Catalunya) amb el suport de l'Institut Català d'Energia i l'Agència Catalana de l'Aigua, i amb la col·laboració del Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (GTG-CEEC).

La geotèrmia és un recurs geològic i al mateix temps una font d'energia renovable, neta i autòctona, que els darrers anys manté una línia de creixement a l'alça a Europa i també al nostre país. Conèixer la potència tèrmica total instal·lada a Catalunya i la seva evolució permetrà quantificar i preveure la contribució d'aquest recurs renovable en la descarbonització del nostre model econòmic.