• Imprimeix

Cartografia geològica de tot Catalunya

Mapa geològic, estructural, de grups litològics, d'àrees hidrogeològiques i altres de tot Catalunya

Mapa geològic de Catalunya 1:250.000

Mapa geològic de Catalunya 1:250.000

Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 [SHP]

Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 [GeoPDF]

WMS Cartografia geològica

CC BY
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.

Mapa estructural de Catalunya 1:250.000

Mapa estructural de Catalunya 1:250.000

Mapa estructural de Catalunya 1:250.000 (1a edició,2014) [GeoPDF]

Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000

Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000 [SHP]

Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000 [GeoPDF]

CC BY
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.

Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000

Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 [SHP]

Visualitzador Geoíndex. Cartografia hidrogeològica

WMS Cartografia hidrogeològica

Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000

Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000 (1a edició, 2012) [GeoPDF]

Mapa geològic de Catalunya 1:300.000

Mapa geològic de Catalunya 1:300.000 (5a edició, any 2018)
Descarrega GeoPDF (9 MB)

Mapa geològic de Catalunya 1:300.000 (5a edició, 2018) [GeoPDF, 9 MB]

Mapa de les unitats estructurals majors de Catalunya 1:1.000.000

Mapa estructural de Catalunya 1:1.000.000 (1a edició, any 2014)
Descarrega GeoPDF (1,7 MB)

Mapa de les unitats estructurals majors de Catalunya 1:1.000.000 (4a edició, 2017) [GeoPDF, 1,7 MB]

Model geològic 3D de Catalunya

Model geològic 3D de Catalunya [PDF]

CC BY
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.