• Imprimeix

Descàrregues

Visor de descàrregues

Visualitzador avançat de descàrregues

Cartografia geològica i geotemàtica

Cartografia geològica, edafològica i geotemàtica formalment homogènia a l'escala pròpia de la planificació territorial i urbanística

Cartografia vectorial

Cartografia topogràfica, límits administratius i altres fitxers vectorials per a CAD i SIG

Elevacions

Dades lidar, models digitals d'elevacions i mapes de pendents

GeoDades

Fitxers d'observació GNSS (RINEX), dades sísmiques i altres fitxers que podeu processar

Imatges aèries i de satèl·lit

Fotografies aèries i ortoimatges de diversos nivells d'actualització i de resolució

Llocs

Noms de lloc i adreces

Mapes en format d'imatge

Mapes topogràfics, antics i d'altres, en formats d'imatge

Us ajudem amb les descàrregues?

Teniu algun dubte sobre els fitxers que descarregueu o no trobeu una determinada informació? Us ajudem a solucionar-ho