• Imprimeix

Llibres tècnics

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa, 2016
Col·lecció Monografies tècniques - 6

Manresa, 2016

Recull d'articles. Barcelona, 2016
Col·lecció Monografies tècniques - 5

Col·lecció Monografies tècniques - 4. Any 2015

Col·lecció Monografies tècniques - 3. Any 2011

Itinerarios edáficos por Cataluña: el Priorat, la Cerdanya y el Penedès [PDF]

Guía de campo de la XXVIII Reunión de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. Barcelona, 4-7 de setembre de 2011
Col·lecció Monografies tècniques - 2

Comprar imprès

Els sòls de Catalunya. Conca Dellà (Pallars Jussà)

Col·lecció Monografies tècniques - 1. Any 2001

Comprar imprès

Montclús. Misteriós naixement i desaparició d'un poble

Any 2010

Comprar imprès

Terratrèmols a Catalunya: com prevenir-ne els efectes [PDF]

Any 2009

Comprar imprès

Any 2006

Comprar imprès

Fotogrametría digital

Toni Schenk. Any 2002

Comprar imprès

Algorithms and methods for robust geodetic kinematic positioning [PDF]

Julià Talaya. Any 2003

Comprar imprès

Estudi geològic del vessant sud del Pirineu oriental i central: evolució cinemàtica en 3D [PDF]

Jaume Vergés. Any 1999

Comprar imprès

Quantificació de les deformacions verticals recents a l'est de la Península Ibèrica a partir d'anivellaments topogràfics de precisió [PDF]

Jordi Giménez. Any 1998

Object-oriented technologies and beyond for software generation and integration in Geomatics [PDF]

José Antonio Navarro. Any 1998

Comprar imprès

Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya [PDF]

Antoni Tulla. Any 1994

Projecte CASI (P1): Agricultura. Detecció de conreus intensius de regadiu en el Maresme [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

Projecte CASI (P2): Vegetació. Susqueda i Sau [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

Projecte CASI (P3): Vegetació. Montseny [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

Projecte CASI (P4). Inventari forestal (Solsonès) [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

Comprar imprès

Projecte CASI (P5). Anàlisi de la qualitat de l'aigua litoral [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

Projecte CASI (P6): Geomorfologia. Riu Segre [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

Structural Aspects of Hybrid Networks in Geodesy and Photogrammetry [PDF]

Ismael Colomina. Any 1993

Comprar imprès

Determinació del geoide UB91 a Catalunya [PDF]

M. A. Andreu, C. Simó. Any 1992

Comprar imprès

Creixement urbà i agents de la producció de l'espai: el cas de la ciutat de Lleida. 1940-1989 [PDF]

Joan Vilagrasa. Any 1990

Comprar imprès

Contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestals pirinencs. Gènesi, organització i dinàmica dels models glacials i periglacials de la Cerdanya i l'Alt Urgell [PDF]

Antonio Gómez. Any 1988

Comprar imprès

Característiques climatològiques de la precipitació en la franja costera mediterrània de la Península Ibèrica [PDF]

Javier Martín. Any 1987

Comprar imprès

Automatització de la Biblioteca de l'ICC. Manual de l'usuari [PDF]

Lina Gomila. Any 1986

Estudi sobre la classificació de la cartografia [PDF]

Jaume Massó [et al.]. Any 1985

ISBD(CM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a documents cartogràfics [PDF]

IFLA. Any 1985

Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització [PDF]

Juli Moll [et al.]. Any 1985