• Imprimeix

Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

L'ICGC Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics permet la consulta i descàrrega de dades 3D generades per l’ICGC en l’àmbit dels recursos geològics.

Aquest visor ha estat desenvolupat per GiGa infosystems GmbH i està suportat per GST service (Geosciences in Space and Time). Es recomana utilitzar un navegador web capaç de mostrar contingut WebGL com Firefox, Chrome, Edge, Brave, Opera o Safari.

La informació continguda al visor pot ser visualitzada de manera fàcil i àgil en dos entorns que s’activen i desactiven a través del menú superior de l’aplicació:

  • Entorn 3D, la informació es visualitza en tres dimensions. L’usuari pot seleccionar l’orientació de la vista, canviar l’escala vertical i el color de representació de cadascuna de les capes, generar seccions, interrogar el model i descarregar-se les dades.
  • Entorn 2D, es visualitza l’extensió en una vista en planta de cadascuna de les capes d’informació i és possible generar perforacions verticals (o inclinades) i seccions en qualsevol localització dins el domini del model.
ICGC Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

Especificacions de format i fitxers de distribució (v 1.0, Maig 2022)

Actualment el Visor 3D de recursos geològics conté el Model d’aqüífers en 3D de l’àmbit urbà i periurbà de les ciutats de Girona i Salt i municipis circumdants (desenvolupat en el marc del Projecte GeoERA MUSE).

Aquest model, d’uns 90 km2 des de la superfície de terreny fins a la cota -550 m snm, s’ha realitzat amb el programari Leapfrog Geo 4.4 (Seequent) que permet la creació de superfícies i posteriors volums mitjançant l’ús del mètode de Modelització geològica implícita (Implicit geological modelling). Aquest mètode utilitza diversos algoritmes matemàtics que es recolzen amb dades geològiques conegudes per inferir la creació de superfícies geològiques tot considerant i mantenint la coherència i consistència de l'estructura geològica 3D del model.

El model conté les capes corresponents de 28 unitats litològiques-hidrogeològiques, 5 estructures geològiques principals i les superfícies topogràfica i piezomètrica de l’àmbit del projecte.

 Exemple d'explotació amb generació de secció transversal

Definició de línia de tall i secció transversal generada pel visor en l’entorn 2D


Perforació virtual

Exemple d'explotació amb generació de perforació virtual


Recursos

Model 3D

ICGC (2020). 3D geothermal model of Girona-Salt urban area (NE Catalonia). Version 2.0. Technical reports from the Cartographic and Geological Institute of Catalonia, ICGC.TR-0001/20, 22 p., Government of Catalonia.

 

Visualització i format de les dades