• Imprimeix

Detalls de les capes dels WMS/WMTS ràpids en UTM

Distribució de mapes en les capes topo i topogris

Producte

Abreviació

Escala mínima (dpi=96)

Escala màxima (dpi=96)

Mapa topogràfic de Catalunya 1:1.000.000 simplificat

mtc1000m v

 -

1:1.500.000

Mapa topogràfic de Catalunya 1:1.000.000

mtc1000m

1:1.499.999

1:500.000

Mapa topogràfic de Catalunya 1:500.000 simplificat

mtc500m v

1:499.999

1:250.000

Mapa topogràfic de Catalunya 1:500.000

mtc500m

1:249.999

1:150.000

Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000

mtc250m

1:149.999

1:70.000

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000

mtc50m

1:69.999

1:12.500

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000

mtc25m

1:12.499

1:5.000

Referencial Topogràfic Territorial

topografia-territorial

1:4.499

1:1.500

Referencial Topogràfic Territorial + Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000

topografia-territorial+ ct1m

1:1.499

1:500

Cartografia topogràfica 1:1.000

 ct1m

1:499

-

Distribució d'ortofotos en la capa orto i ortogris

Producte

Abreviació

Escala mínima (dpi=96)

Escala màxima (dpi=96)

Imatge satèl·lit de Catalunya 1:250.000

sat250m

-

1:70.000

Ortofoto de Catalunya 1:25.000 vigent

orto25m

1:69.999

1:12.500

Ortofoto de Catalunya 1:5.000 vigent

orto5m

1:12.499

1:2.500

Ortofoto de Catalunya 1:2.500 vigent

orto25c

1:2.499

1:1.500

Ortofoto de Catalunya 1:2.500 / 1:1.000

orto25c / orto10c

1.1.499

-