• Imprimeix

WMS Referencial Topogràfic Territorial

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-territorial/wms

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 25831, 4326.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Descarrega RTT

Més informació i descàrrega del Referencial Topogràfic Territorial

Connector QGIS Open ICGC

Barra d’eines que permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Referencial topogràfic territorial (simbolitzat)

topografia-territorial

Referencial topogràfic territorial gris (simbolitzat)

topografia-territorial_gris

Referencial topogràfic territorial sense noms (simbolitzat)

topografia-territorial_sense_noms

Referencial topogràfic territorial sense noms gris (simbolitzat)

topografia-territorial_sense_noms_gris

Referencial topogràfic territorial capes (grup de capes)

Transports, recintes (polígons)

010_transports_recinte_p

Construccions, recintes (polígons)

020_construccions_recinte_p

Construccions, carrers de camps de golf (polígons)

030_construccions_carrer-camp-golf_p

Cobertes del sòl (polígons)

040_cobertes-sol_p

Cobertes del sòl (línies)

050_cobertes-sol_l

Construccions, illes urbanitzades (polígons)

060_construccions_illa-urbanitzada_p

Construccions, parterres (polígons)

070_construccions_parterre_p

Cobertes del sòl, agrupació d'arbres (polígons)

080_cobertes-sol_agrupacio-arbres_p

Relleu (línies)

090_relleu_l

Construccions (polígons)

100_construccions_p

Transports (polígons)

110_transports_p

Hidrografia, connexions (polígons)

120_hidrografia_connexions_p

Hidrografia (polígons)

130_hidrografia_p

Construccions, passarel·les (polígons)

140_construccions_passarel-la_p

Hidrografia, eixos, connexions (línies)

150_hidrografia_eixos_connexions_l

Hidrografia, eixos (línies)

160_hidrografia_eixos_l

Hidrografia, connexions (línies)

170_hidrografia_connexions_l

Hidrografia, costa virtual (línies)

180_hidrografia_costa-virtual_l

Hidrografia (línies)

190_hidrografia_l

Relleu, cotes (punts)

200_relleu_n

Transports, guals (línies)

210_transports_guals_l

Transports, eixos, connexions (línies)

220_transports_eixos_connexions_l

Transports, eixos (línies)

230_transports_eixos_l

Transports, connexions (línies)

240_transports_connexions_l

Transports (línies)

250_transports_l

Transports (punts)

260_transports_n

Construccions, connexions (línies)

270_construccions_connexions_l

Construccions (línies)

280_construccions_l

Construccions (punts)

290_construccions_n

Noms geogràfics (textos)

300_noms-geografics_t

 

En aquest cas, el prefix del nom de capa serveix per a ordenar-les de tal manera que la visualització sigui òptima (uns elements no en tapin d’altres) i, si bé s’aplica un control de visualització específic per a cada element existent en cada capa, en general totes es mostren a partir de l’escala 1:25.000.

Addicionalment, mitjançant la petició WMS GetFeatureInfo es poden obtenir els atributs de l’element seleccionat.

 

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-territorial/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=010_transports_recinte_p,020_construccions_recinte_p,040_cobertes-sol_p,050_cobertes-sol_l,060_construccions_illa-urbanitzada_p,070_construccions_parterre_p,090_relleu_l,100_construccions_p,110_transports_p,140_construccions_passarel-la_p,200_relleu_n,250_transports_l,280_construccions_l,300_noms-geografics_t&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=426253,4581008,426753,4581508&WIDTH=500&HEIGHT=500