• Imprimeix

Geoinformació en línia (Geoserveis)

Utilitza geoinformació en línia en les teves aplicacions sense haver de descarregar-la

Procés de dades i serveis REST

Cartografia vectorial, operacions geomètriques i transformació de coordenades per a les vostres aplicacions mitjançant WPS o serveis REST

WMS Geoíndex

Utilitza la informació de Geoíndex en les teves aplicacions compatibles amb geoserveis WMS

WMS i tessel·les Cartografia de referència

Utilitzeu cartografia de fons (mapes topogràfics, ortofotos...) en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS, WMTS o tessel·les vector

WMS i WCS Elevacions

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

WMS i WFS Límits administratius

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WFS

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

WMS Punts d'interès

Informació de cims emblemàtics i vèrtexs geodèsics per a ser utilitzada en les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS

WMS Topogràfics

Informació topogràfica per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

WMS Vegetació

Informació de vegetació per a les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS, com incendis, biomassa i variables biofísiques de l'arbrat 

Serveis per a API i Widgets

Mapes i fotos aèries de l'ICGC per a les API de Google Maps, OpenLayers, Leaflet...

Serveis per a aplicacions d'escriptori

Com afegir mapes i fotos aèries de l'ICGC a Google Earth i altres aplicacions d'escriptori

Sobre els Geoserveis

Especificacions dels Geoserveis, problemes freqüents...