• Imprimeix

Medi natural

Referencial Topogràfic Territorial

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Cartografia topogràfica

Representació de la planimetria i l'altimetria del territori

Cartografia geològica i geotemàtica

Mapes geològics, hidrogeològics, de sòls...

Evolució de la costa

Monitoratge dels canvis i danys a la costa desprès d'episodis temporals marítims

Imatges aèries i de satèl·lit

Ortofotos convencionals i infraroges...