• Imprimeix

Borsa de treball

Voleu treballar a l'ICGC? Envieu-nos el vostre CV

A l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) les persones són el més important. Creiem que llurs idees i esforços ens ajuden a millorar dia a dia els nostres productes i els nostres serveis. És en aquest sentit que les persones que busca l'ICGC hauran d'aportar llurs coneixements i llurs idees.

Us convidem a unir-vos a nosaltres i formar part del nostre equip humà enviant-nos el vostre Curriculum Vitae a l'adreça de correu electrònic gestio.persones@icgc.cat, indicant la plaça en què esteu interessats.


Places disponibles

En atenció a l'evolució i incidència del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, com a entitat pública i seguint les directrius de la Generalitat de Catalunya, ha limitat la seva activitat als serveis estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics de l’Institut. Per tant, els processos de selecció i contractació resten aturats, i actualment no disposem de data en la qual es podran reprendre de nou.

Protecció de dades personals

Us informem que les dades personals que ens faciliteu seran tractades per l'ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat d'atendre les diferents candidatures i poder portar a terme els processos de selecció de personal, per interès legítim. Les dades es conservaran d'acord amb la política de protecció de dades personals. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.cat. Per a més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.