• Imprimeix

Jornades Tècniques "GeoEnergia a Catalunya". Núm. 01

 

Quan

Data 29.11.2019

Horari

de 09.00 a 13.40 hores.

On

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona

Veure mapa

Col·lecció Jornades Tècniques “GeoEnergia a Catalunya”

L’any 2019 s’ha posat en funcionament el nou Grup de Treball de Geotèrmia (GTG) del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), amb la finalitat de promoure i donar a conèixer el potencial de l'energia geotèrmica com a energia d’alta eficiència en el nou marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic.

El GTG-CEEC inicia aquest any 2019, amb la col·laboració estreta de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), la sèrie de Jornades Tècniques “GeoEnergia a Catalunya”, que tindran per finalitat tractar i difondre la tecnologia, les polítiques, les experiències, els mètodes i els projectes innovadors relacionats amb l'energia geotèrmica.

Presentació de la Jornada Tècnica núm. 1

El proper dia 29 de novembre, l'ICGC acollirà la primera jornada tècnica de la col·lecció “GeoEnergia a Catalunya”. Aquesta jornada se centrarà en els sistemes d’autoconsum d’alta eficiència i, específicament, en les instal·lacions híbrides que combinen energia solar i energia geotèrmica. Aquestes instal·lacions són clau en la transició energètica i en la lluita contra el canvi climàtic.

L’energia fotovoltaica està sent l’energia catalitzadora en el nou model energètic a l’Estat espanyol i a Catalunya. Amb una tecnologia ja consolidada, és l’energia òptima per a l’autoconsum elèctric. Addicionalment, les opcions de sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries, associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, faciliten que l'usuari pugui millorar el seu aprofitament i la seva gestió. D'altra banda, l'energia geotèrmica és l'energia que s'obté de l'aprofitament o l'intercanvi tèrmic amb el subsol. És una font d’energia autòctona, sostenible i disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Els sistemes anomenats ‘geotèrmia superficial’ per a climatització (amb bomba de calor geotèrmica) són la solució més eficient per a l'autoconsum tèrmic. La combinació de geotèrmia amb sistemes addicionals de producció (per exemple, l'energia solar tèrmica) i d’emmagatzematge tèrmic latent suposen també una millora en l’eficiència del sistema.

Aquesta jornada té l'objectiu d'ajudar a difondre el potencial de l’ús combinat d’energies renovables, altrament anomenades solucions híbrides per a l’autoconsum energètic elèctric i tèrmic (climatització i aigua calenta sanitària - ACS).

La jornada s'orienta a col·lectius tècnics i professionals avesats a l'enginyeria del disseny d'edificacions i d'habitatges, i a l’administració local en general. Es presentaran els conceptes bàsics i els aspectes relacionats amb la generació d’autoconsum elèctric i tèrmic amb energia solar fotovoltaica i tèrmica combinada amb energia geotèrmica i l’ús de sistemes d’emmagatzematge. Es mostraran diversos projectes que ja s’han implementat al nostre territori.

Programa

09.00 - 09.30

Recepció i recollida d'acreditacions. Cafè

09.30 - 09.45

Benvinguda i obertura de l'acte
Jaume Massó i Cartagena, director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

09.45 - 10.10

Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició energètica
Francesc Vidal de Ciurana, Institut Català d'Energia (ICAEN)

10.10 - 10.35

Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge tèrmic latent (TESSe2b)
Aniol Esquerra, Associació ECOSERVEIS

10.35 - 11.00

Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres casos d'aplicació en l'àmbit residencial
Manel Masramon, ENGIAUX Renovables

11.00 - 11.25

Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geotèrmiques amb tecnologia inverter, en un habitatge unifamiliar
Santi Olalla, ECOFOREST

11.25 - 12.00

Pausa cafè

12.00 - 12.25

Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. Ejemplos
Nicolau Cassaca, Kasaka

12.25 - 12.50

Anàlisi tècnic, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació fotovoltaica i acumulació de bateries
Joan Sera, TELLUS IGNIS

12.50 - 13.15

Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fotovoltaica
Alex Olives, QUADRIFOLI

13.15 - 13.40

Torn obert de paraules