• Imprimeix

Notícia 325 - L'ICGC participa en la XXIV Setmana Catalana de Meteorologia

26/3/19 7.06

Fotografia: Manel Dot.

Dins els àmbits de la difusió i del servei públic que l'ICGC té encomanat per Llei, el 16 de març va presentar la conferència "Les situacions de perill d'allaus: una eina per planificar la teva sortida" dins dels actes de la XXIV Setmana Catalana de Meteorologia, organit­zada per l'Associació Catalana d'Observa­dors Meteorològics i celebrada al Museu de la Ciència-Cosmo Caixa de Barcelona.

Es va exposar l'objectiu que persegueixen tots els centres de predicció que formen part de l'European Avalanche Warning Services, que és dotar d'informació pràctica a l'usuari sobre l'estratègia i les mesures de seguretat que han d'adoptar per a cada una de les situacions d'allaus identificades. Dins d'aquesta premissa es van exposar les tasques que l'ICGC porta a terme per augmentar la seguretat entre els col·lectius que desenvolupen activitats en ambients de muntanya hivernal, i es van presentar les situacions d'allaus que afecten al Pirineu de Catalunya.

Al final de la jornada es van premiar les millors fotografies presentades relacionades amb els fenòmens meteorològics.