• Imprimeix

Notícia 324 - Jornada tècnica: Agricultura de precisió amb els serveis de posicionament de la xarxa CatNet

25/3/19 7.11

El 16 de març de 2019, en el marc de la difusió del coneixement i del suport tècnic que l'ICGC té establert per Llei, vam participar en la 147a Fira de Sant Josep a Mollerussa amb la jornada tècnica "Agricultura de precisió amb els serveis de posicionament de la xarxa CatNet de l'ICGC".

Durant la jornada es van presentar els serveis públics de posicionament d'alta precisió en temps real: els tipus de posicionament que s'ofereixen des de l'Institut, la precisió que els usuaris poden esperar, els diferents usos que en poden fer i el procediment que cal seguir per poder-ne fer ús. També es va exposar la col·laboració establerta amb les agències geodèsiques de les xarxes veïnes.

Els serveis de posicionament de la xarxa CatNet de l'ICGC tenen aplicació directa en l'agricultura de precisió i en el guiatge de maquinària, on la conducció autònoma i el suport a la conducció són dos àmbits que reben una part important dels esforços de recerca i desenvolupament de les empreses del sector.

Actualment, més del 20% de l'ús del servei públic de posicionament en temps real s'estima que prové d'aquest sector agrícola.

Per a l'agricultura de precisió el suport de la conducció consisteix en visualitzar sobre una base cartogràfica la posició del vehicle, de forma que el conductor pot dirigir-lo en funció de les darreres passades i de la zona que manca per cobrir de la finca, al mateix temps que opera les eines. D'altra banda, la conducció autònoma del vehicle, la seva posició i la base cartogràfica fan possible la conducció automàtica del vehicle de forma que l'operador (agricultor) només ha d'efectuar tasques de supervisió i operació de les eines.

La posició del vehicle és una dada imprescindible i és en aquest sentit que els usuaris poden emprar els serveis públics de posicionament d'alta precisió en temps real que ofereix l'IGGC sempre que els equipaments dels vehicles permetin el posicionament diferencial i connectar-se a Internet.

Els serveis de l'Institut poden millorar la precisió de la coordenada final i, conseqüentment, fer les tasques de camp més eficients i eficaces, optimitzant els recursos i les despeses, i millorant-ne la seva sostenibilitat.