• Imprimeix

Notícia 322 - Reconeixement a dos doctorands industrials d'observació de la Terra cosupervisats per l'ICGC

18/3/19 13.59

El 7 de març de 2019 es va celebrar, al Petit Palau del Palau de la Música, l'Acte de reconeixement als doctorands, directors de tesi i responsables de supervisar a l'empresa els 65 projectes de recerca, desenvolupament i innovació corresponents a la convocatòria de doctorats industrials 2015.

Dos dels 65 projectes reconeguts en la convocatòria 2015 han estat cosupervisats per l'Institut:

  • El doctorat de Joan Gilabert, supervisat per la Universitat de Barcelona i l'ICGC, cerca la producció de nous productes i serveis en l'àmbit del comportament tèrmic dels ecosistemes urbans per establir serveis de suport a la presa de decisions en termes de sostenibilitat urbana, risc i exposició a la calor a partir de la modelització climàtica i meteorològica, de la informació geomètrica, del comportament radiatiu i de la tipologia de les cobertes.
  • El doctorat de Jordi Castellví, supervisat per la Universitat Politècnica de Catalunya i l'ICGC, cerca la provisió de metodologies que permetin, de forma operacional i a partir de la fusió de dades de nous sensors de satèl·lit i aeroportats, la determinació de la humitat superficial del sòl.

El Pla de Doctorats Industrials és gestionat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i compta amb la col·laboració del Consorci de Serveis Universitaris de Catalu­nya. Així mateix, té el suport de les 12 universitats catalanes i del món empresarial per afavorir la transferència de coneixement al sector productiu.

El Pla esdevé una eina de transferència de coneixement amb la missió de contribuir a la competitivitat del teixit empresarial i de recerca de Catalu­nya, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i preparar els futurs doctors per desenvolupar projectes de recerca, desenvolupament i innovació en una empresa o institució.