• Imprimeix

Notícia 320 - Jornada "Single Photon and Geiger-Mode LiDAR"

13/3/19 7.02

D'acord amb la Llei de creació, l'ICGC dóna suport a les tasques de transferència de coneixement i difusió de la informació de les ciències de la Terra.

En aquest marc d'actuació, dimecres 6 de març l'Institut va hostatjar la jornada "Single Photon and Geiger-Mode LiDAR", organitzada per l'European Spatial Data Research (EuroSDR), que valorava aquestes dues noves tecnologies d'escaneig que proporcionen un enfocament més eficient per a dur a terme la captació 3D d'alta resolució.

Durant la jornada, que va reunir 65 especialistes d'agències cartogràfiques, de la universitat i de la indústria d'Europa i dels Estats Units d'Amèrica, es van mostrar els avenços tecnològics dels nous sensors, es van presentar resultats sobre proves pilot de captació 3D del territori i es van exposar treballs universitaris d'anàlisi dels conjunts de dades disponibles. També es van constatar els avantatges i els inconvenients d'aquestes tecnologies, les seves característiques operatives, aplicacions i limitacions, i es van posar en comú els resultats obtinguts fins ara.

Es va acordar iniciar un grup de treball per recopilar un conjunt de dades complet amb aquestes tecnologies i, una vegada analitzat, establir la qualitat de les dades.

La comunitat geoespacial global està interessada en conèixer més sobre aquestes tecnologies i el seu desplegament per a la determinació de la morfologia 3D del territori; coneixement que es reflectirà en la representació cartogràfica.