• Imprimeix

Notícia 315 - Presentació a Riner de documents cartogràfics de base amb el posicionament de tots els noms de masies del municipi

19/2/19 15.03

El 16 de febrer de 2019 es va inaugurar el nou espai de benvinguda de l'Ajuntament de Riner a l'edifici del Miracle. L'acte va comptar amb la presència de Rosa M. Perelló, presidenta de la Diputació de Lleida, i de l'alcalde de Riner, Joan Solà.

En aquest marc, el director de l'ICGC, Jaume Massó, va presentar cartografia del municipi de Riner, concretament l'ortofotomapa i el mapa topogràfic escala 1:5 000, amb el recull de tots els noms de les masies del terme i el seu posicionament.

Aquest compendi ha partit de la base toponímica de l'Institut i dels noms de lloc aportats per l'Ajuntament de Riner.

Es tracta, doncs, d'un projecte col·laboratiu entre institucions que té per objectius millorar la qualitat de la informació dels serveis públics destinats a la població i disposar d'una efi­cient gestió del territori adreçada a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.