• Imprimeix

Notícia 314 - Visita a instal·lacions de climatització geotèrmiques de referència a la ciutat d'Olot

15/2/19 7.57

El 7 de febrer de 2019 el director de l'ICGC, Jaume Massó, el subdirector general d'Enginyeria i Recursos Geològics, Joan Palau, i el cap de l'Àrea de Recursos Geològics, Ignasi Herms, van visitar dues instal·lacions d'Olot que compten amb un sistema híbrid multienergia amb geotèrmia.

Una visita va ser a l'edifici on es troba Espai-Zero d'Olot, on els va rebre Franc Comino, soci cofundador de l'empresa Webatt Energy SL i de l'empresa Wattia Innova SL, i impulsor d'aquest Espai Zero. L'altra visita fou a la instal·lació de l'Ajuntament d'Olot: "Xarxa Espavilada de Climatització", on van ser atesos per l'enginyer tècnic de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament d'Olot, Manel Serrat.

L'anàlisi del funcionament d'instal·lacions reals que aprofiten la geotèrmia permet validar i millorar els models utilitzats per l'Institut pel que fa a l'avaluació del potencial d'aquest recurs geològic a Catalunya, la millora de la qualitat de l'aire i la lluita contra el canvi climàtic.

L'Institut elabora conjunts d'informació sobre característiques del subsòl (Geoíndex) que permeten fer estimacions sobre el possible aprofitament de l'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a tot el territori.

La visita a aquestes instal·lacions que s'alimenten d'un sistema híbrid multienergia amb geotèrmia va mostrar com la combinació d'energies renovables amb la geotèrmia superficial, com a font d'energia de base, aporta als edificis solucions altament eficients.

L'aprofitament de la geotèrmia, com a recurs energètic renovable local, manté una línia de creixement constant al nostre país, i quan es combina amb altres fonts renovables juntament amb sistemes d'automatització i control, permet aconseguir edificis de consum energètic de balanç zero o 100% autosuficients.