• Imprimeix

Notícia 309 - Conveni amb la Diputació de Tarragona per finalitzar les tasques del mapa municipal d’aquesta província

24/1/19 7.03

Amb data 22 de gener de 2019 l'Il·lm. Sr. Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, i el Sr. Jaume Massó, director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, van signar un conveni de col·laboració per avançar en les tasques de finalització del Mapa municipal de la demarcació.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, impulsa i elabora el mapa municipal i el mapa comarcal sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial, amb el suport tècnic de l'Institut.

Els municipis, com a entitat bàsica de l'organització territorial de Catalunya, necessiten conèixer amb precisió els seus límits per a la serva pròpia gestió, administració i organització com també les organitzacions supramunicipals.

En aquest marc d'acció la Diputació de Tarragona està interessada a contribuir en impulsar les tasques de delimitació per agilitzar la finalització del mapa municipal de la seva demarcació.

Disposar de límits administratius ben definits en cartografia és imprescindible per a les entitats locals a fi d'exercir les seves competències amb el màxim rigor possible.