• Imprimeix

Notícia 304 - L'Institut participa en la jornada "El Mapa Municipal de Catalunya. Una eina de país"

13/12/18 14.34

El 13 de desembre de 2018 l'ICGC ha participat en la jornada "El Mapa Municipal de Catalunya. Una eina de país" dins l'àmbit de les seves atribucions en delimitació territorial regulades per Llei.

La presentació de la jornada ha anat a càrrec de Miquel Àngel Escobar, secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, i de Jaume Massó, director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La directora general d'Administració Local, Rosa Vestit, ha tancat l'acte.

La finalitat de la jornada ha estat donar a conèixer el projecte del Mapa Municipal de Catalunya (2017-2021) a tots els gestors del territori com a document imprescindible per a poder gestionar i governar el nostre territori a nivell municipal, supramunicipal i de país.

El Mapa Municipal de Catalunya és un exemple de projecte interdepartamental en col·laboració amb el món local. S'hi han exposat les noves eines jurídiques aprovades per agilitzar el seu procés d'execució i de gestió administrativa.

S'han fet cinc parlaments, dos dels quals per membres de l'Institut: un sobre la delimitació municipal dels segles XX i XXI i l'altre sobre l'estat actual del projecte de delimitació de Catalunya (el Mapa Municipal).

Conèixer la precisió dels límits dels termes és transcendental per a una millora de la gestió, de la planificació i de la governabilitat del territori i és en aquest àmbit on l'ICGC aporta el seu coneixement i la seva expertesa.

Col·laboració interdepartamental mitjançant un conveni d'encàrrec de gestió entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Col·laboració entre administracions mitjançant convenis de cofinançament entre l'ICGC i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.