• Imprimeix

Notícia 302 - Celebració de la jornada "Observació de la Terra i Espai Forestal, Eines de diagnòstic"

12/12/18 7.03

En el marc de la difusió del coneixement, el novembre de 2018 l'ICGC va organitzar a la seva seu la jornada "Observació de la Terra i Espai Forestal, Eines de diagnòstic".

Especialistes de la Diputació de Barcelona, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, de la Universitat de Varsòvia i de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya van exposar les tècniques i les tecnologies dels sistemes satel·litals, aeris i terrestres d'observació de la Terra que s'usen per determinar la distribució espacial, i els patrons i les dinàmiques dels impactes sobre les masses forestals, i així poder diagnosticar l'estat de l'espai forestal.

Es va destacar la importància de treballar amb els usuaris finals i amb tots els actors implicats en l'espai forestal per identificar i resoldre el problema real, i per generar eines de suport a la decisió.

En aquest àmbit l'ICGC dóna servei a professionals i a usuaris en general amb l'accés al visor agroforestal i al comparador d'imatges del satèl·lit Sentinel-2.

La jornada es va emmarcar dins de les activitats de la Copernicus Academy (de la qual l'ICGC és membre) i del projecte VOLTA d'intercanvi europeu de coneixements i professionals en tecnologies geoespacials (l'ICGC forma part del projecte).