• Imprimeix

Notícia 298 - Millores en la distribució de les dades obertes del producte ortofoto

28/11/18 14.12

Per millorar el servei de difusió l'ICGC ha efectuat canvis en la distribució de les dades obertes del seu producte ortofoto:

  • Canvi del format de distribució: fins ara el format comprimit de distribució era MrSID, a partir de la cobertura ortofotogràfica elaborada amb el vol de 2017 es fa amb el format estàndard JPEG2000.
    La implementació d'un format estàndard de distribució passa de ser d'un fabricant en particular a ser independent, cosa que facilita la preservació a llarg termini. Altres característiques d'aquest format estàndard són: que és regit per la ISO/IEC 15444, ben establert, amb diferents implementacions tant de codi obert com comercials i suportat per la majoria de versions actuals de programaris SIG i CAD.
  • Substitució de les metadades en format .xml per un arxiu .PDF amb la informació més rellevant per a l'usuari, com ara informació general, vista en miniatura, coordenades i localització (les metadades .xml es troben disponibles al web de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya).
  • Inclusió d'imatges captades amb la nova càmera Leica DMC-III que compta amb un sensor amb millors prestacions per elaborar ortofotos de major qualitat radiomètrica. En el mosaic de la cobertura de 2017 són observables les zones on s'han volat amb aquest nou sensor per la diferent igualació radiomètrica de cadascun dels sistemes de captació usats.

Amb aquests canvis, que es visualitzen al VISSIR, als geoserveis i al descarregador, l'ICGC persegueix millorar el servei tot i essent conscient que requerirà un procés d'adaptació de les aplicacions i dels fluxos dels productes basats en MrSID dels nostres usuaris.

Per a qualsevol aclariment no dubteu posar-vos en contacte amb l'Institut a través de l'adreça webmaster: icgc@icgc.cat