• Imprimeix

Notícia 295 - Posada en producció d'un equip portàtil de fluorescència de raigs X per a estudis geoquímics

8/11/18 7.06

L'Institut ha adquirit un espectròmetre de fluorescència de raigs X portàtil (pFRX) per a determinar les composi­cions geoquímiques de materials geològics (roques, sediments, vidres, sòls, mineralitzacions, cristalls, precipitats, pols o materials d'origen antròpic) que serveixen per conèixer la qualitat ambiental del nostre entorn.

L’espectròmetre, integrat dins una taula de treball portàtil, permet ana­litzar, en condicions segures i estables, una gran varietat de tipologia de mostres: testimonis de sondatges, mostres de mà d'afloraments, làmines primes, materials que impregnen teixits o agregats continguts dins de bosses o comprimits en pastilles.

L'equip pFRX, que analitza la concentració de fins a 34 elements químics, facilitarà el desenvolupament de projectes relacionats amb:

  • Determinar les composicions geoquímiques de referència dels materials que constitueixen el substrat geològic del conjunt del territori.
  • Entendre els processos geoquímics naturals que tenen o poden tenir uns efectes en la qualitat del medi ambient i dels recursos disponibles.
  • Identificar i caracteritzar la contaminació del medi associada a l'activitat antròpica.

En conjunt, l'equip pFRX és una eina orientada a facilitar l'activitat que desenvolupa l'ICGC en matèria de geoquímica. Aquesta activitat és fonamental per identificar problemes mediambientals associats a processos naturals o antròpics com ara la degradació dels ecosistemes o la contaminació urbana.