• Imprimeix

Notícia 286 - Conveni amb el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria

16/10/18 7.08

Amb data 10 d'octubre d'enguany, Eugenio Oñate, director general del Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), i Jaume Massó, director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), han signat un acord marc per establir les actuacions de col·laboració entre ambdues institucions.

Aquesta cooperació es centra en:

  • L'intercanvi d'informació i d'experiències en el desenvolupament de les activitats que els són pròpies.
  • La posada en comú de coneixements tècnics i científics.
  • L'assessorament i l'assistència tècnica, quan sigui necessari, en diferents projectes d'ambdues entitats.
  • L'elaboració de projectes tècnics conjunts ja siguin d'investigació i/o desenvolupament.
  • L'explotació del potencial de cada institució per beneficiar-se dels recursos afins.
  • L'enriquiment comú de l'experiència adquirida en cada una d'elles.

Els convenis que signa l'ICGC són instruments legals que regulen les relacions amb altres institucions per establir els mecanismes de col·laboració necessaris per generar productes i serveis de qualitat que beneficiïn la societat.