• Imprimeix

Notícia 280 - Innovació amb dades geoespacials i 3D: Participació de l'ICGC en el projecte VOLTA

27/9/18 7.18

En el marc de l'intercanvi de coneixement per a la millora de la innovació i l'avenç dels processos de la geoinformació, l'ICGC ha iniciat les seves activitats en el projecte VOLTA "innoVation in geOspatiaL and 3D daTA". VOLTA és un projecte dins el programa HORITZÓ 2020 en l'àmbit de la transferència de coneixement, la recerca i la innovació que planeja dissenyar i validar metodologies innovadores de processament i manipulació de dades geoespacials 3D per donar suport a aplica­cions pràctiques.

El projecte VOLTA, a través d'estades, activitats de formació i creació de xarxes, facilita l'intercanvi de coneixements i avanços professionals en el camp de la geoinformació per compartir els coneixements dels socis i així produir i transferir noves habilitats i solucions innovadores per a les agèn­cies de cartografia i empreses geoespacials per:

  • generar automàticament informació mètrica d'imatges,
  • fusionar dades heterogènies procedents de sensors diferents,
  • segmentar dades geoespacials 2D i 3D,
  • processar grans conjunts de dades geoespacials al núvol.

Amb aquests objectius des d'aquest setembre l'ICGC acull un expert en reconstrucció de models LOD de la Technische Universiteit Delft (Països Baixos), una experta en la reconstrucció de models 3D a partir de càmeres obliqües de la Fundazione Bruno Kessler (Itàlia) i una experta en fusió de dades hiperespectrals de la Universytet Warszawsky (Varsòvia).

A més l'ICGC té desplaçades dues persones: una a la Fundazione Bruno Kessler i l'altra a la Technische Universitaet Wien (Viena) per a la recerca d'eines i coneixement que ens permetin afrontar millor els reptes en la reconstrucció 3D i fusió amb dades lídar, de les imatges obliqües i la seva explotació.

VOLTA és coordinat per la Fundazione Bruno Kessler i hi participen, a més de l'Institut, 12 entitats europees com ara l'Ordnance Survey, del Regne Unit; universitats tècniques d'Alemanya, de Viena, dels Països Baixos, de Polònia; entitats públiques i privades d'Àustria, de França, de Romania, d'Eslovènia, de Xipre.

L'Institut entén que l'intercanvi de coneixement és clau per progressar en la nostra tasca diària de tal manera que els ciutadans de Catalunya disposin de nous productes i serveis de qualitat perquè els facin servir en el seu dia a dia.