• Imprimeix

Fusió accelerada de la neu en un hivern sec al Pirineu de Catalunya

18/4/23 12.30
  • La primavera de 2023 destaca per l’escassetat de neu al Pirineu, tant pel que fa a gruixos com a extensió.
  • La desaparició de la coberta de mantell nival s’ha avançat en 2 mesos en el sector atlàntic.

A l’ICGC fem el seguiment de l’estat del mantell nival i de la seva distribució al Pirineu de Catalunya, amb l’objectiu d’informar-ne la ciutadania. Una part d’aquest seguiment és el servei d’informació  diari dels gruixos de neu i la valoració climàtica InfoGruixNeu.

 

Paisatge d'alta muntanya amb molt poca neu, només amb algunes congestes. De fons, es veuen cims i crestes nevades a cota alta amb alguns núvols prims a l'horitzó.
Aspecte de la coberta nival a la vall de Filià (sector Ribagorçana-Vall Fosca) el passat 22 de març. El mantell és escàs, amb solanes desproveïdes de neu i obagues amb poc gruix.

Rècords de baixa innivació a l’Aran i mantell deficitari al sector mediterrani

Durant la present temporada hivernal, s’han batut fins a tres rècords d’escassetat de neu a l’estació nivometeorològica automàtica de la Bonaigua (2.266 m). Des que hi ha registres històrics en aquesta estació (1997), el gruix ha estat nul per primera vegada en un mes de març, s’hi ha registrat el gruix màxim de la temporada més baix, amb 80 cm, i ha estat la temporada en què ha durat menys el mantell estacional, és a dir, el nombre seguit de dies amb neu al terra, amb 132 dies.

Al sector mediterrani, a dia 14 d’abril, la presència de neu és testimonial, i es redueix a congestes i a alguna enfarinada esporàdica. Malgrat que els gruixos i l’extensió del mantell són encara més baixos que els dels sector atlàntic (que inclou l’Aran), no es tracta d’una situació insòlita en aquestes capçaleres, on el clima no és tan regular i la disponibilitat de neu depèn sovint d’un baix nombre d’episodis de nevades. Fins aquesta data, a l’estació nivometeorològica manual de Núria (1.970 m) el gruix mitjà de neu al terra ha estat de tan sols 6 cm, valor força inferior als 23 cm de mitjana de la sèrie (37 anys). Tot i això, hi ha registrades sis temporades en què els valors mitjans havien estat fins i tot inferiors a la temporada actual. Pel que fa als dies d’innivació (dies amb neu al terra) i al gruix màxim de neu de l’actual temporada, han estat també inferiors a la mitjana de la sèrie, tot i que tampoc s’han assolit rècords.

 

Gruix de neu a l’estació nivometeorològica de la Bonaigua durant la temporada 2022-23, fins al dia 14 d’abril, i valoració climàtica.
Gruix de neu a l’estació nivometeorològica de la Bonaigua durant la temporada 2022-23, fins al dia 14 d’abril, i valoració climàtica. Quan el gruix del mantell queda per sota del percentil 10 es considera que és molt deficitari. 


 

Temporada 2022-2023

Valor mitjà

Rècord anterior

Gruix mínim en un mes de març (cm)

0

163

17 (Temporada 2006-07)

Durada del mantell estacional (dies)

132

203

160 (Temporada 2020-2021)

Gruix màxim de la temporada (cm)

80

273

143 (Temporada 2019-2020)

Rècords de baixa innivació registrats la temporada 2022-2023 (dades fins al dia 14 d’abril). L’estació nivometeorològica de la Bonaigua és representativa del clima atlàntic, el més nivós i pluviomètricament regular dels que afecten Catalunya. De totes les estacions automàtiques d’alta muntanya, la de la Bonaigua, en funcionament des de 1997, és la que té la sèrie de dades més llarga.

 

 

Temporada 2022-2023

Valor mitjà

Nombre de temporades per sota de l’actual

Gruix mitjà (cm)

6

23

6

Innivació (dies)

79

94

9

Gruix màxim (cm)

34

73

5

Valors de gruixos mitjans i màxims i dies d’innivació a l’estació de la Vall de Núria, comparats amb la sèrie històrica.

 

En definitiva, la coberta nival i els gruixos de neu han minvat de manera prematura durant la primavera de 2023 a tot el Pirineu de Catalunya. Al sector atlàntic, la seva desaparició s’ha avançat dos mesos. Sens dubte, aquesta circumstància també impactarà en la disponibilitat d’aigua a Catalunya.

 

Per saber-ne més

https://icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Allaus/Informacio-nivologica