• Imprimeix

MOTS_6U

Noves plataformes: els petits satèl·lits i el programa HUMIT

MOTS_6U

Els petits satèl·lits representen en l'actualitat una tecnologia madura i de qualitat per observar el territori des de l'espai, sobre unes bases repetitives i estables. Catalunya s'ha de poder posicionar en el nou escenari d'accés a l'espai i d'utilitat que ofereixen els nous sistemes de satèl·lits d'observació de la Terra i continuar, així, generant excel·lència i massa crítica en tota la cadena de valor en el sector de l'Observació de la Terra i les noves tecnologies de la geoinformació.

Una cadena de valor que va des de la infraestructura a l'espai (satèl·lit), passant per la infraestructura de control i explotació a terra, fins a la generació de coneixement i d'impuls en el teixit de recerca, de valorització tecnològica, indústria i explotació de noves tecnologies i de valor afegit i utilitat a partir de les dades, en forma de productes i serveis i la seva comercialització.

Els potencials en aplicacions, utilització, generació d'activitat econòmica i d'excel·lència, cal adaptar-los a la realitat i a les necessitats catalanes. El programa MOTS_6U (Missions Observació de la Terra a l'Espai en plataforma de 6 unitats) ha de permetre el desenvolupament, la integració i l'explotació de missions satel·litàries dimensionades, viables tècnicament i operativament, i que responguin a les necessitats del territori, en particular per a la determinació de la humitat del sòl (programa HUMIT). És en aquest sentit que el programa MOTS_6U treballarà amb una plataforma de 6 unitats, que ens permetin els requisits tècnics de revisita, resolució espacial o espectral entre d'altres, que el territori requereix, amb l'experiència en generació de geoinformació i anàlisi de missió de l'ICGC i la de desenvolupament tecnològic en cubesats de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Actualment el programa MOTS_6U és objecte d'un doctorat industrial entre la UPC i l'ICGC iniciat l'any 2016 i que finalitzarà en una tesi doctoral el 2019. La validació de tecnologies s’ha portat a terme en unes primeres proves aeroportades, on s’ha equipat amb els sensors òptics tèrmics i visible-infraroig proper, així com amb les microones passives a partir d’un radiòmetre (Balamis) i GNSS_R (U.P.C.). La campanya aeroportrada s’ha complementat amb treball de camp, liderat per ICGC en la zona de validació, així com la veritat terreny de les estacions ICGC a Tremp de la Xarxa d'instrumentació NETMON.

Proposta de plataforma i requeriments MOTS_6U desenvolupats i estudiats entre l'ICGC i la UPC (Dept. Teoria del Senyal - NanoSat Lab)