• Imprimeix

Projectes R+D+i

Línies i projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Col·laboracions en projectes de recerca

L’ICGC col·labora en projectes de recerca d’altres entitats finançats tant per fons estatals com per fons de la Unió Europea

NEWSPACE: Geoinformació i nova economia de l’espai

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

Observació de la Terra i els indicadors de desesenvolupament sostenible

Les dades d’observació de la Terra, com a geoinformació, són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides

Clima i zonificació urbana

Estudi de la resposta tèrmica de l’ecosistema urbà i la distribució geoespacial dels seus impactes

FIRE-RES: Territoris resistents al foc

Proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors 

HEIMDALL

Millora de la planificació de respostes eficients en front a incendis forestals, inundacions, riuades i moviments del terreny

HotLime GeoERA

Desenvolupar i assajar metodologies d'avaluació, modelització i estimació del potencial geotèrmic en aqüífers carbonàtics profunds

iCOAST

Desenvolupar una eina per fer front als riscos costaners i un sistema d'alerta primerenca

INNOTEC EOSMS

Demostrar la viabilitat tecnològica i comercial d’un sistema intel·ligent de monitorització del territori

Life EBRO ADMICLIM

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre

Life+ FUTUR AGRARI

Posada en pràctica de les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones vulnerables amb elevada concentració ramadera

MOMPA

Monitorització de deformacions relacionades amb als riscos geològics per moviments del terreny en àrees molt antropitzades

MOTS_6U

Noves plataformes: els petits satèl·lits i el programa HUMIT

MUSE GeoERA

Investiga i avalua els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’ús associats en àrees urbanes europees

POCRISC

Millora del coneixement del risc sísmic i dels elements exposats proporcionant eines de suport a la població transfronterera

PYRMOVE

Prevenir i gestionar el risc per esllavissades que causen la major part de danys al Pirineu

RECIPE

Revisar i proporcionar noves eines i recomanacions a Protecció Civil que millorin l'avaluació del risc i la gestió de les crisis i emergències

SMuCPhy

Investigació de pèrdua de sòl en vessants sota el canvi climàtic. Processos físics, modelització predictiva i mitigació

UNION

Millora de la precisió dels usuaris de serveis de posicionament i geolocalització massius

U-Geohaz

Avaluació de l'impacte de riscos geològics d'àrees urbanes, desenvolupant productes per a la prevenció i validació per a Protecció Civil

VOLTA

Innovació en dades geoespacials i 3D

Wi-GIM Life

Xarxa de sensors sense fils per al monitoratge de la inestabilitat del terreny aplicada a la subsidència i les esllavissades

Projectes internacionals per temes

Projectes internacionals organitzats per temes

Reculls anuals de projectes

Reculls anuals de projectes R+D+i, projectes internacionals...