• Imprimeix

Mapes en format d'imatge

Mapes topogràfics, antics i d'altres, en formats d'imatge

Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Conjunt de dades multi-resolució pel Mapa de cobertes de Catalunya (CatLC)

Conjunt complet d’imatges, aerotransportades i satèl·lit del Mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA)

Mapes antics

Mapes i fotografies antigues digitalitzades de Catalunya i de la resta del món

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya